Obavještenje o prijavi stručnih saradnika (taksatora) u 2024. godini

Preduzecu ,,Šuma plan” d.o.o Banja Luka potreban odredeni broj strucnih saradnika (taksatora) u 2024. godini za prikupljanje taksacionih podatakau sklopu izrade šumsko-privrednih osnova. Radovi na prikupljanju taksacionih podataka se odvijaju na prostoru Republike Srpske/BiH, Crne Gore i Republike Srbije. Za Opširnije