Preduzecu ,,Šuma plan” d.o.o Banja Luka potreban odredeni broj strucnih saradnika (taksatora) u 2024. godini za prikupljanje taksacionih podatakau sklopu izrade šumsko-privrednih osnova.

Radovi na prikupljanju taksacionih podataka se odvijaju na prostoru Republike Srpske/BiH, Crne Gore i Republike Srbije.

Za poslove taksatora mogu da se prijave diplomirani inzinjeri sumarstva, apsolventi sumarstva i sumarski tehnicari.

Svi zainteresovani mogu da se prijave putem telefona : 065/931-387 ili e-maila djordjetopic.sumaplan@gmail.com