Oprema:

  • Preduzeće posjeduje preko 20 (dvadeset) kompleta opreme koja je potrebna za terenska-taksaciona prikupljanja podataka (Verteks IV, GPS, Busole, Pantljike, Prečnice, Visinomjeri,Preslerova svrdla,Zaparači, Relaskopi)
  • Oprema za projektovanje šumskih komunikacija.( Totalna stanica i ostala prateća oprema)
  • Više savremenih računara.
  • Softver za obradu taksacionih podataka za izradu šumsko-privrednih osnova za privatne i državne šume
  • Gis programe (Arc Gis Pro, ArchWiev 9, MapInfo Professional 9.0, Autodesk Map 6)
  • Program za izradu finansijsko-proizvodnih planova i operativno-izvedbenih projekata.
  • Programe za izradu projekata šumskih komunikacija,karata i sl.
  • Terenska vozila i ostalu opremu.