Iskustva stalno zaposlenih radnika i stručnih saradnika su:

 • Glavni projektanti i rukovodioci na izradi nekoliko desetina šumsko-privrednih osnova za državne i privatne šume u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini,Republici Srbiji, Republici Crnoj Gori i drugim državama regiona.
 • Izrada lovnih osnova.
 • Izrada mnogih operatvnih-izvedbenih projekata iz oblasti eksploatacije,uzgoja i zaštite šume.
 • Izrada projekta EKO-zone za koji postoje mjerodavna međunarodna sajamska priznanja.
 • Izrada velikog broja finansijsko-proizvodnih planova u šumarskim preduzećima u BIH.
 • Izrada normativa i kalkulacija u oblasti šumarstva.
 • Poslovi upravljanja i planiranja u oblasti drvne industrije.
 • Poslovi sudskog vještačenja u sporovima iz oblasti šumarstva i drvne industrije
 • Učešće u timovima za restrukturiranje i vlasničku transformaciju u oblasti šumarstva kao i implementaciji transformacije vlasništva u više Šumskih gazdinstava.
 • Digitalizacija karata pomoću GIS tehnologija za potrebe naručioca: gradova/opština,šumskih gazdinstava,svjetske banke i drugih organizacija.
 • Projektovanje šumskih puteva i studija opravdanosti otvaranja šumskih područja.
 • Izrada Cost-benefit analiza.
 • Izrada projekata i analiza gradskog zelenila.
 • Iskustva na projektovanju i radovima u šumarstvu na području Afrike i Azije (Gabon, Liberija, Libija i Iran).
 • Iskustva iz oblasti pedoloških i tipoloških kartiranja šumske vegetacije i šumskog zemljišta.
 • Iskustva iz oblasti administracije i zakonskih procedura u oblasti šumarstva i drvne industrije.
 • Iskustva rukovođenja u šumaskoj privredi zaključno sa nivoom direktora preduzeća.